Všeobecné obchodné podmienky Trade AZ, s.r.o. pre eshop “Prospektor Shop”(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Trade AZ, s.r.o., so sídlom Košiciach, Palackého 1, IČO: 36 199 010, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vl. c. 12069/V (ďalej len ako „predávajúci“).
1. Spôsob objednávania
Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@prospektor.sk, kde uvediete kód tovaru, názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde email o prijatí objednávky. Následne bude zákazník informovaný o potvrdení a ďalšom vybavení objednávky emailom alebo telefonicky.
 
2. Povinnosti predávajúceho
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo dopravcom.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo dopravcom.Obsahovú náplň tovaru oficiálne vydanú výrobcom.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 
3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 
4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.
“Cenníková cena” uvedená pri cene tovaru je bežná cena, ktorá je odporúčaná a nakúpite za ňu tovar v bežných obchodoch.
Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke. Pre tovar, ktorý nemáme v ponuke na stránke, ale vieme Vám ho inak zabezpečiť, platí cena predajná (MOC) a nevzťahujú sa na ňu žiadne zľavy ani akcie.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.
 
5. Dodacie podmienky
Pokiaľ je pri tovare uvedené skladové množstvo väčšie ako 0, tak tovar distribuujeme do 24 hodín od prijatia objednávky.
Ináč produkty objednávame na základe vašich objednávok, preto sa môže stať, že je dodacia doba trochu dlhšia ale väčšinou sú dodávky od dodávateľov rýchle takže objednávky na tovar bez skladových zásob dokážeme zaslať aj do 1 týždňa. Vo výnimočných prípadoch (ak sa jedná napr. o tovar, ktorý už bežne nie je dostupný na slovenskom trhu, ale výrobca ho ešte vyrába) môže byť doba distribúcie až do 3 týždňov od prijatia objednávky. na takéto výnimočné prípad y vždy upozorníme v popise produktu alebo to oznámime zákazníkovi hneď po prijatí objednávky.
Niektoré produkty, ktoré máme v ponuke, môžu byť už v čase vášho objednania vypredané. Keďže nás dodávatelia neinformujú o vypredaných druhoch tovaru, aktualizáciu ponúkaného tovaru si musíme robiť sami a nie vždy sa nám podarí všetko skontrolovať a následne tak označiť ako vypredané. Preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie ak Vám oznámime, že niektorý produkt je vypredaný.
Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných produktov nemôžme dodať, pošleme len ostatné objednané produkty (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky – preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme, a k chýbajúcim, ktoré sú vypredané, sa už nevraciame – len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tieto produkty, alebo ak sa dohodne inak. Pokiaľ tovary nie sú vypredané a počkáte si na ich dovýrobu, tieto vám zašleme až v ďalšej zásielke a to na naše náklady. Prípadne objednávku vybavíme na základe dohody.
V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak do 24 hodín od zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou.
Pri objednávkach nad 250 € požadujeme platbu vopred. Po zaslaní vašej objednávky vám vystavíme predfaktúru s vypočítanou sumou, ktorú vám zašleme mailom a po jej uhradení objednaný tovar zašleme poštou. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť tovar na objednávke dodať, sumu za objednávku vrátime.

Vysvetlivky k *Prehľadu objednávok* (Stav vašej objednávky):
OTVORENÁ
 (notifikácia emailom) – vaša objednávka bola zaevidovaná, prezreli sme si ju, čakáme na tovar od dodávateľa, ešte nebola odoslaná. V tomto stve je aj objednávka, ktorá čaká na Vaše potvrdenie v prípade, že Vás vyzveme na odsúhlasenie dlhšej čakacej doby.
SPRACOVANÁ (notifikácia emailom) – tovar z vašej objednávky bol odoslaný na dresu, ktorú ste v nej zadali.
SKOMPLETIZOVANÁ – objednávka bola prevzatá zákazníkom a my sme o jej prevzatí dostali výpis z pošty
ZRUŠENÁ – objednávku nie je možné vybaviť nakoľko je tovar vypredaný, alebo bola zrušená samotným zákazníkom.
 
6. Termín dodania
Dodacia lehota je najneskôr do 1 – 8 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne vám produkty prídu do 7 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne.

V prípade špecifických požiadaviek na produkty, ktoré nemáme v ponuke a budeme vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o produkty, ktoré nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Na takéto tituly však neposkytujeme žiadne zľavy. Platí vždy cena, ktorú vám uvedieme v informačnom emaile.
Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po prihlásení sa do systému.
Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).
 
7. Spôsob dodania
Objednaný tovar zasielame:poštoukuriérskou službouslužbou Zásielkovne
Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách v našej prerdajni. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.
 
8. Prepravné ceny
PrepravcaPrepravná sadzba (bez poplatku za dobierku) SRPrepravná sadzba (bez poplatku za dobierku) ČRPrepravné sadzby – ostatné krajinyMin. objednávka pre prepravu zdarma SRMin. objednávka pre prepravu zdarma ČRGLS3,90 €10,00 € / 270 Kč10 – 24 € *100,- €150,- € / 4000,- KčZásielkovňa2,00 €3,00 € / 90 Kč—40,- €75,- € / 2000,- Kč* cena je rôzna v závislosti od krajiny
 
9. Zrušenie objednávky
Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na objednavky@prospektor.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky
Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.
 
10. Reklamácie
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
– preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce diely, nepresné plastikové výlisky a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:
– chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 
11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.
Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.